30% rabatt på gåvor, här.

Kosta Boda Logo

Hållbarhet

Vårt ansvar

Hållbar design

Sedan 1742 har Kosta Boda skapat moderna livsstilsprodukter och inspirerande konst som har hållit i generationer. Visionen är att fortsätta skapa djärv design som är ett val både idag och imorgon genom att konstant förbättra de tekniker, material och produkter vi arbetar med. Vår design ska vara framåtsträvande och bidra till en vacker vardag - och en vackrare värld.

Kosta Boda för en bättre värld

I vårt förbättringsarbete jobbar vi med fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling: “rent vatten och sanitet för alla”, “hållbar energi för alla”, “hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt “hållbar konsumtion och produktion”. Företaget, som varumärket Kosta Boda är del av, är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Glas

Glas är ett fantastiskt material som kan återanvändas gång på gång och fortfarande hålla samma goda kvalitet. Allt spill från produktion av klarglas på Kosta Glasbruk återanvänds för att skapa nytt glas, vilket sparar både naturresurser och energi.

Vi strävar efter att arbeta med hållbara material och jobbar ständigt med att förädla produktionen av vår råvara. Vi vill alltid hitta nya lösningar, och samarbetar därför med olika institutioner och universitet. Idag arbetar vi med forskningsinstitutet Rise i ett projekt där vi tittar på processoptimering för att få ut den bästa kvaliteten av glaset. På Kosta Glasbruk i Småland har vi arbetat med blyfri glasmassa sedan slutet av 1990-talet, och våra samarbetspartners har arbetat med blyfri glasmassa sedan 2019. Produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel testas för att säkerställa att glaset inte överför några ämnen till livsmedlet.

Energi och vatten

På bruket i Småland har vi ett eget reningsverk, och det vatten som används i produktionen återanvänds i största möjliga utsträckning. Vi arbetar även med energisparande åtgärder som effektiva och koldioxidneutrala ugnar, energisnål belysning, och fjärrvärme i våra lokaler.

Transporter

Vid val av transport av våra produkter har vi alltid miljön i åtanke - både inom Sverige, samt till och från Sverige. För internationell frakt väljer vi helst båt före lastbil eller flyg, och vi ser till att fylla fordon och containrar helt innan avfärd för att minska antalet transporter.

Citat

Precis som vi, måste alla våra leverantörer - inom och utanför EU - följa vår uppförandekod (Code of Conduct). Denna säkerställer grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön, övertidsbetalning och arbetstidsbegränsningar, samt innehåller även förbud mot bl.a. barnarbete och diskriminering. Majoriteten av våra samarbetspartners finns inom EU, och för att säkerställa hög kvalitet, och att reglerna följs hos våra leverantörer, besöker vi dem årligen.

Rättvisa arbetsförhållanden