Kosta Boda Logo

Välkommen på vår resa med cirkulärt glas.

Hållbart, unikt och med mycket karaktär.

Våra produkter i cirkulärt glas tillverkas av spillglas från vår egen produktion i Kosta, Sverige. Det spillglas som finns tillgängligt varierar från tid till annan utifrån vilka produkter som senast producerats i vår hytta. Våra glasblåsare sorterar glaset efter färgton innan det smälts ner till ny glasmassa och återanvänds i produktionen av nya design- och servisföremål.

Som ett resultat av färgsorteringen och produktionsprocessen får produkterna ett unikt färg DNA vid varje nytt tillverkningstillfälle. Det medför att varje produkt kan skilja sig i färg från andra produkter i samma modell och serie.

Hållbart, unikt och med mycket karaktär.

Citat

"Alla företag behöver en tydlig agenda vad gäller hållbarhet. När det som i fallet med vårt cirkulära glas tillförs en variation i utfallet vad gäller de enskilda produkternas färg så förenas ansvar för miljö med en djärvhet och lekfullhet som går helt i linje med varumärkets DNA."

David Carlson, Creative director.