30% rabatt på gåvor, här.

Kosta Boda Logo

Ulrica Hydman Vallien - Konstnär

    • Start

Ulrica Hydman Vallien var sedan sitt genombrott som glaskonstnär på åttiotalet en av Sveriges mest folkkära konstnärer. Hennes egensinnigt personliga, fria, hejdlöst visuella uttryck blev känt även utanför en konstintresserad publik och långt utanför landets gränser – till den grad att Ulrica var en av femtio konstnärer som valdes ut för att skapa dekorer till British Airways flygplansflotta på nittiotalet.

Så populär, ikonisk och kommersiellt framgångsrik som glaskonstnär blev Hydman Vallien under sin livstid att framgången och populariteten kom att påverka hennes anseende i konstvärldens mer elitistiska kretsar negativt. Det gick så långt att andra konstnärer parodierade hennes uttryck i sin konst – den yttersta hedersbetygelsen, som det anses. Själv såg hon aldrig någon motsättning, men andra menade att Hydman Valliens popularitet stod i vägen för hennes konstnärskap.

Det är därför glädjande att Ulrica Hydman Vallien, efter sin plötsliga död 2018, har fått ett större erkännande också i de mer finkulturella konstkretsar som ibland var kritiska mot Ulrica under hennes livstid. Succéutställningen En paradisattack på Liljevalchs i Stockholm 2020, och SVT-dokumentären med samma namn, lyfte fram bredden, rikedomen och den gränslösa fantasin i hennes konstnärskap. Ulrica var utöver glaskonstnär och formgivare även en fantastisk målare, keramiker, textilkonstnär och bildpoet.

Efter hennes död, och retrospektiven på Liljevalchs, erkänns Hydman Vallien också bredare som den stora inspiratör som hon var, inte minst för yngre kvinnliga konstnärer. Som sådan, väcker hon allt större intresse även internationellt. Denna egenskap vill vi lyfta fram med våra hyllningskollektioner till hennes ära och även med Ulrica Hydman Valliens-stipendiet, som 2019 delades ut till Ellen Ehk Åkesson.

Ulrica Hydman Vallien föddes och växte upp i Stockholm, i en familj med starka konstnärliga intressen, där tre av fem syskon gick på Konstfack, däribland Ulrica. En av hennes lärare vid Konstfack var Stig Lindberg, som blev en stor inspiratör. På universitetet träffade hon sin make Bertil Vallien. Tillsammans började de, efter examen, sina konstnärliga karriärer som radikala keramiker i USA och reste runt i USA och Mexiko på konstnärliga studieresor.

När Bertil Vallien 1963 erbjöds en tjänst som konstnär vid Åfors Glasbruk, flyttade paret till Småland. I hyttan i Åfors arbetade de sida vid sida i ett halvsekels tid. Hydman Vallien fortsatte dock att arbeta med sin keramik under de första nio åren i Småland – hon vägrade till en början att ta sig an glaset. När hon väl debuterade som glaskonstnär 1972, var det med ett kontroversiellt objekt. Hennes ”Råttskålen”, en glasskål med en dekor av målade råttor, blev för svårsmält för Kosta Bodas dåvarande ledning. Skålen togs aldrig i produktion.

Ulrica Hydman Valliens breda genombrott kom 1986, då hon lanserade både Open Minds och Caramba; två storsäljande succéserier som blev klassiker och som hon associeras med än idag. År 1991 lanserade hon Tulipa som tog hennes popularitet till nya nivåer – som gjorde henne för populär för hennes eget bästa enligt vissa elitisters uppfattning. Tulipa är den mest sålda glasserien någonsin i världen. När serien var som mest efterfrågad världen över sysselsatte Ulrica Hydman Vallien ensam en ateljé med ett tjugotal dekormålare vid Kosta Boda.

För Kosta Boda var Ulrica Hydman Vallien, som människa och konstnär, av ovärderlig betydelse. Det var en chock när hon plötsligt rycktes bort, mitt i sitt intensivt levande liv. Desto roligare är det att Ulricas konstnärliga arv lever vidare, förvaltas och utvecklas av yngre generationer konstnärer och hantverkare i Kosta Bodas ateljéer och hyttor. Länge leve Ulrica!

Ulrika Hydman Valliens konst finns representerad i samlingar vid institutioner som Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Victoria and Albert Museum i London och många fler.

Produkter